heading

heading

heading

een onvergetelijk cadeau aan de zusters Franciscanessen namens de Veghelse gemeenschap

Bouwt u mee aan de
‘Kapel van de toekomst’?

175 jaar geleden werd de congregatie van de zusters Franciscanessen in Veghel gesticht. Sindsdien is er ongelooflijk veel en belangrijk werk door de zusters verricht. De congregatie is door haar niet aflatende inzet, voor met name onderwijs en zorg voor zieken en ouderen, van onschatbare waarde geweest voor onze gemeenschap. Zonder het werk van de zusters zou Veghel zich niet hebben kunnen ontwikkelen tot de welvarende gemeenschap die het nu is. Er is dan ook alle reden om bij het 175-jarig jubileum van de zusters stil te staan. Zeker wanneer we ons realiseren dat actieve inzet van de congregatie voor de gemeenschap in Veghel en omgeving ten einde loopt. Dit jubileum zal waarschijnlijk het laatste zijn dat we met de zusters samen kunnen vieren.

Ons cadeau aan de zusters: de ‘Kapel van de toekomst’
We willen dan ook graag dit jubileumjaar aangrijpen om aandacht te geven aan de zusters en de betekenis die ze voor ons hebben gehad. Hen bedanken voor hun bijna twee eeuwen durende inzet voor onze gemeenschap. En daar hoort een cadeau bij. Een cadeau namens de gehele Veghelse gemeenschap in de vorm van een kleine eigentijdse kapel naar het voorbeeld van de Franciscus-kapel in Assisi in Italië. Een monument dat ons blijvend herinnert aan de inzet van de zusters Franciscanessen in Veghel en die de betekenis van dit erfgoed naar de toekomst toe symboliseert: de ‘Kapel van de toekomst’.Een ontmoetingsplek voor iedereen, maar zeker ook voor de leden van de congregatie van over de hele wereld die hier de stichter van de congregatie op de grond van het moederhuis willen eren.

Samen bouwen
Als Veghelse gemeenschap willen we samen de schouders eronder zetten om dit te kunnen realiseren, samen bouwen aan ons cadeau. Voor de realisatie van de kapel is een budget nodig van ongeveer € 200.000,-. Om dit bedrag bijeen te kunnen brengen worden er zogenaamde ‘bouwsteentjes’ te koop aangeboden. Iedereen die wil helpen en de zusters Franciscanessen wil eren en bedanken - zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en instellingen - wordt in de gelegenheid gesteld om hun eigen ‘bouwsteentje’ bij te dragen.

heading

Wandeling kloostertuin

Wandeling in de kloostertuin

Stichting Kapel van de Toekomst organiseert op zondag 2 februari een erfgoed wandeling door de kloostertuin van de zusters Franciscanessen. Samen met de gidsen, André Velthausz, Bernard Vissers en Rolf Vonk maakt u een wandeling door de prachtige tuin met de eeuwen oude bomen en rijke historie. Zij vertellen tijdens de wandeling over de bijzondere plaatsen en bomen en leert u over de geschiedenis en ontwikkeling van de tuin.
Na de wandeling kunt u de expositie van de erfgoedwand bezoeken in de hal van de kapel. Deze wand laat interactief zien over het leven, wonen en werken van de zusters Franciscanessen. En wat hun heeft geïnspireerd en bemoedigd deze 175 jaar.

Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij het UITpunt aan de Markt in Veghel. Er staan donatiebussen klaar voor een vrijwillige bijdrage voor de Kapel van de Toekomst.

- Datum: zondag 2 februari 2020
- De 1e wandeling start om 13:45 u en de 2e om 15:00 u (duur: +1 uur)
- Waar: klooster zusters Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8, Veghel

Kapel van de toekomst

Samen bouwen

Als Veghelse gemeenschap willen we samen de schouders eronder zetten om dit te kunnen realiseren, samen bouwen aan ons cadeau. Voor de realisatie van de kapel is een budget nodig van ongeveer € 200.000,-. Om dit bedrag bijeen te kunnen brengen worden er zogenaamde ‘bouwsteentjes’ te koop aangeboden. Iedereen die wil helpen en de zusters Franciscanessen wil eren en bedanken - zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en instellingen - wordt in de gelegenheid gesteld om hun eigen ‘bouwsteentje’ bij te dragen.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL51 RABO 0341 7981 34
t.n.v. St. Kapel van de toekomst

Stichting Kapel van de toekomst

Organisatiecomité 175 jaar Zusters Franciscanessen in Veghel
Kapel van de Toekomst heeft een ANBI status

heading

Bouwt u mee aan de ‘Kapel van de toekomst’?